Super Fantasy logo

Spilleregler

Dato for seneste ændring: 2. February 2024, v4.2

  1. OM DISSE REGLER

1.1 Denne side beskriver de regler, der gælder for hver fantasy-konkurrence på Super Fantasy (“Spil“) som defineret i paragraf 1.3 (“Konkurrence“).
1.2 Hver konkurrence på spillet fungerer som en ‘fantasy’-konkurrence, hvor du vælger et fantasy-hold (“Fantasy-holdet“) fra SF-kort, du ejer, som repræsenterer virkelige fodboldspillere og hold, og dit Fantasy-hold får point baseret på dine SF-korts virkelige præstationer i løbet af den relevante spillerunde (“Runder“).
1.3 Hvis der er uoverensstemmelse mellem konkurrencereglerne og de generelle vilkår, har konkurrencereglerne forrang i tilfælde af og kun i det omfang, der er uoverensstemmelse. Definitioner anvendt i de generelle vilkår gælder for disse konkurrenceregler, medmindre andet er defineret heri.

1.4 Følgende to konkurrencer er tilgængelige på spillet:

1.4.1 Der er “offentlige” konkurrencer, som alle brugere af spillet automatisk deltager i (“offentlig(e) konkurrence(r)“), og hvor du vinder SF-tokens i overensstemmelse med din slutplacering på en global rangliste efter hver kamprunde; og
1.4.2 Der er ‘private’ konkurrencer, hvor kun brugere i den relevante invitationsliga (“Privat(e)konkurrence(r)”) og ingen præmier er tilgængelige fra os.

1.5 Tilgængeligheden og timingen af konkurrencer er ikke fast og er underlagt vores eget skøn.

1.6 Opbyg Fantasy-hold: For at opbygge dit Fantasy-hold skal du:
1.6.1 logge ind på din konto på spillet;
1.6.2 Vælg holdets side fra navigationslinjen;
1.6.3 Gå ind i “Rediger”-tilstanden i øverste højre hjørne af opstillingsskærmen;
1.6.4 Træk og slip de SF-kort, du vil have med på dit Fantasy-hold, på banen;
1.6.5 anvende “Kaptajnen” og “Den Gyldne Støvle” på dine valgte SF-kort; og
1.6.6 Tryk på “Bekræft” i øverste højre hjørne for at gemme dine ændringer.

1.7 Når du har sammensat dit Fantasy-hold, kan du redigere det så mange gange, du vil (ved at gentage trinene i punkt 1.6 ovenfor), indtil et minut før den første kamp i kamprunden begynder. Fra det tidspunkt vil kamprunden blive betragtet som “in-play”, og du vil ikke kunne foretage yderligere ændringer på dit Fantasy-hold (både i forhold til den aktuelle kamprunde og fremtidige kamprunder), før kamprunden er slut, og alle igangværende konkurrencer er afgjort.

1.8 Deltagelsesomkostninger: Det koster i øjeblikket ikke noget at deltage i en konkurrence; bemærk dog, at du skal have internetadgang for at bruge spillet, og at der kan forekomme almindelige datagebyrer fra din mobil- eller bredbåndsudbyder.

1.9 Alle brugere får SF-mønter og en SF-pakke gratis ved tilmelding og kan optjene yderligere gratis SF-mønter og/eller SF-pakker, mens de spiller spillet. Disse SF Coins og SF Packs gør det muligt for alle brugere at opbygge og udvikle deres Fantasy-hold gratis.

1.10 Der er mulighed for at købe yderligere SF Coins; men bemærk venligst, at køb af SF Coins er helt frivilligt og ikke nødvendigvis øger dine chancer for at vinde (du skal stadig vælge det rigtige Fantasy-hold!). Antallet af SF Coins og SF Packs, der er tilgængelige via free-play, bør sikre, at du kan opbygge et konkurrencedygtigt Fantasy-hold uden at betale en krone.

1.11 Hvis du køber yderligere SF Coins, opfordrer vi dig kraftigt til at kontrollere dit forbrug og ikke bruge mere, end du har råd til. SF Coins bør kun købes til rekreativt brug i spillet og ikke med det formål at opnå profit eller afkast.

1.12 Hvor mange gange kan jeg deltage? Brugere kan kun deltage i hver konkurrence én gang, og hvis vi har mistanke om, at en konto har deltaget mere end én gang i en konkurrence (f.eks. på grund af en teknisk fejl eller anden funktionsfejl), forbeholder vi os retten til at annullere alle yderligere bidrag ud over det første.

1.13 Hvis vi har en rimelig mistanke om, at en person bevidst har oprettet mere end én konto for at indsende yderligere bidrag til en konkurrence, forbeholder vi os retten til at betragte dette som en alvorlig overtrædelse og annullere alle bidrag fra den pågældende person, blokere alle personens konti fra at indsende fremtidige spilbidrag og / eller yderligere suspendere eller lukke de relevante konti efter behov. I henhold til de generelle vilkår vil dette medføre, at alle SF-kort, SF-billetter og SF-mønter på de lukkede konti bliver fjernet uden kompensation.

1.14 Hvordan kontrollerer jeg min indtastning? Når en konkurrence er “live”, kan du se dit bekræftede Fantasy-hold til den pågældende konkurrence og de point, du har scoret indtil videre, ved at besøge leaderboardet og opstillingssiderne, når du er logget ind på din konto.

1.15 Hvis der er uenighed om detaljerne eller status for en konkurrencedeltagelse (f.eks. hvem der blev valgt til dit Fantasy-hold, og hvilke SF-kort du brugte dine mods på), vil vores optegnelser være afgørende.

1.16 Sådan fungerer pointgivning Hvert SF-kort, der er valgt i dit Fantasy-hold, tildeles point baseret på deres virkelige præstationer i løbet af kamprunden. Fanen “Info” i øverste venstre hjørne af holdskærmen indeholder yderligere detaljer om, hvordan pointtildelingen fungerer under overskriften “Scoring”.

1.17 Brugerne med det højest scorende Fantasy-hold vil indtage de højeste placeringer på leaderboardet i den relevante konkurrence.

1.18 I tilfælde af at mere end én bruger akkumulerer det samme antal point i en konkurrence, vil ranglistens placering blive bestemt ved en tiebreak-metode, med følgende positioner justeret i overensstemmelse hermed.

1.18.1 Tiebreak-metoden bestemmes af en brugers identifikationsnummer (et individuelt nummer tildelt, i kronologisk rækkefølge, til hver bruger ved tilmelding til spillet). Jo lavere brugerens identifikationsnummer er, jo højere er deres ranglisteplacering i et tiebreak-scenarie. Denne tiebreak-metode kan opdateres når som helst i løbet af sæsonen.

1.19 Pointtildeling Vi bruger et datafeed fra Opta, som gør det muligt for os automatisk at afgøre, om et SF-kort skal tildeles point baseret på kampstatistikkerne under spillerunden.

1.20 Pointtildelinger vises foreløbigt, mens kamprunden er live, og fodboldkampene er i gang, men medmindre andet er angivet i disse konkurrenceregler eller i de generelle vilkår, bekræftes pointtildelingerne, når den relevante fodboldkamp er slut, og resultaterne offentliggøres. Eventuelle ændringer af resultatet, efter at det oprindelige resultat er offentliggjort (herunder af det relevante styrende forbund, organ eller organisation), vil ikke blive taget i betragtning.

1.21 Følgende generelle regler gælder for tildeling af point:

1.21.1 Begivenheder i de første 90 minutter plus eventuel overtid, forlænget spilletid og/eller straffesparkskonkurrence (alt efter omstændighederne) tæller;

1.21.2 Hvis en fodboldkamp af en eller anden grund ikke gennemføres, og fodboldkampen ikke arrangeres på ny, så den finder sted på eller før den oprindeligt planlagte afslutning af spillerunden, skal den pågældende fodboldkamp ikke længere anses for at være en del af spillerunden, selv om den finder sted på et senere tidspunkt;

1.21.3 Hvis et SF-kort på dit Fantasy-hold ikke spiller i en spillerunde, vil det SF-kort modtage nul (0) point, og de vil ikke blive erstattet af nogen, der ikke er valgt på dit Fantasy-hold. Der findes ingen “erstatninger”.

1.22 Følgende specifikke regler gælder for bestemmelse af særlige pointtildelinger for SF-kort, der repræsenterer spillere:

1.22.1 Mål – 6 point
1.22.2 Assist – 4 point
1.22.3 Skud på mål – 2 point
1.22.4 Vundet tackling – 1pt
1.22.5 Clean Sheet (kun forsvarsspillere) – 4 point
1.22.6 Golden Boot – 12 point til Golden Boot-spilleren for hvert mål, der scores i løbet af kamprunden.
1.22.7 Kaptajn – Den valgte spiller vil få fordoblet alle sine point for den pågældende spillerunde.
1.23 Følgende specifikke regler gælder for bestemmelse af særlige pointtildelinger til SF-kort, der repræsenterer hold:

1.23.1 Vind – 5 point
1.23.2 Mål scoret – 1pt
1.23.3 Mål imod – minus 1 point
1.23.4 Clean Sheet – 3 point
1.23.5 Gem – 1pt

1.24 Regler for private konkurrencer: For at deltage i en privat konkurrence skal du tilmelde dig den relevante invitationsliga (“Liga“). For at sikre, at vores spil forbliver et sikkert sted for alle vores brugere, gælder følgende regler for oprettelse og administration af enhver liga:

1.24.1 Den bruger, der opretter ligaen, bliver automatisk tildelt rollen som ligaens “administrator” og anses for at være hovedansvarlig for, at ligaen kører sikkert;

1.24.2 Det navn, der vælges til ligaen, må ikke være blasfemisk, nedsættende, diskriminerende, splittende, stødende, bruges til at promovere en anden virksomhed eller på anden måde upassende – vi forbeholder os retten til at omdøbe eller slette enhver liga, som vi (efter eget skøn) mener overtræder denne klausul, og i de mest alvorlige tilfælde kan vi lukke kontoen for den liga-administrator, der valgte navnet;

1.24.3 Når ligaen oprettes, får administratoren en alfanumerisk kode, som skal deles med de brugere, de ønsker at invitere til deres liga – det er ligaadministratorens ansvar at beskytte denne kode og kun dele den med de brugere, de ønsker at have med i deres liga;

1.24.4 En liga må ikke oprettes eller bruges til noget kommercielt formål, hvilket omfatter, men ikke er begrænset til (i) opkræve betaling for adgang til en liga; eller (ii) at gøre adgang til en liga betinget af køb af varer/tjenester (inkl. abonnementer) – hvis vi opdager eller med rimelighed tror, at dette er tilfældet, kan vi slette ligaen og lukke kontoen for de involverede brugere;

1.24.5 hvis præmier annonceres af en tredjepart til en liga/privat konkurrence, er tildelingen af sådanne præmier udelukkende den tredjeparts ansvar, der tilbyder sådanne præmier; og

1.24.6 Under alle omstændigheder kan der ikke opkræves gebyrer fra brugere for at deltage i en liga – hvis vi opdager eller med rimelighed tror, at et gebyr er blevet betalt af brugere for at deltage i en liga, kan vi slette ligaen og lukke de involverede brugeres konti.

1.25 Hvad er præmierne for at vinde? Deltagerne i en konkurrence bliver rangeret på en global rangliste baseret på de point, de har samlet under den offentlige konkurrence.

1.26 Hvis der vises præmier, er det fordi Partner of SF har besluttet at tilbyde præmier, som brugerne kan vinde. Disse præmier er ikke forbundet med eller er Option Solution Limiteds ansvar. Partneren er eneansvarlig for præmierne, og disse vil blive udbetalt af dem.

1.27 Vinderen/vinderne vil være de deltagere, hvis Fantasy-hold samler flest point. Medmindre andet er angivet, vil hver konkurrence blive “vundet”, og hvis det er en offentlig konkurrence.

1.31 Vi forbeholder os ret til: (i) nægte at acceptere nogen tilmelding; (ii) annullere enhver tilmelding (og om nødvendigt enhver præmie) i tilfælde af deltagerens forseelse, svig eller brud på disse vilkår eller de generelle vilkår; eller (iii) ændre eller afslutte konkurrencen eller specifikke tilmeldinger i tilfælde af omstændigheder, der ligger uden for deres rimelige kontrol.

1.32 Ansvar: Vi påtager os intet ansvar eller erstatningsansvar for: (i) ufuldstændige registreringer; eller (ii) ethvert ansvar eller erstatningsansvar, der på anden måde opstår i forbindelse med hver konkurrence, i det omfang en sådan begrænsning/udelukkelse af ansvar ikke er forbudt ved lov.

2 HVAD SKER DER, HVIS…?

2.1 Hvad sker der, hvis jeg glemmer at bekræfte ændringerne i min opstilling, inden konkurrencen lukker for tilmeldinger?

Eventuelle ubekræftede ændringer vil ikke blive taget i betragtning i den pågældende konkurrence. Du skal bekræfte alle ændringer, når du er i redigeringstilstand – dette er primært til din egen fordel for at reducere risikoen for utilsigtede ændringer.

2.2 Hvad sker der, hvis ikke alle SF-kort på mit Fantasy-hold spiller under konkurrencen?

Vi giver dit Fantasy-hold point baseret på de SF-kort, der spiller. Du får ingen point for SF-kort, der ikke er valgt som en del af dit Fantasy-hold. Der er ingen udskiftninger, hvis et SF-kort ikke spiller i løbet af spillerunden.

2.3 Hvad sker der, hvis det SF-kort, som jeg har lagt min “Captain” eller “Golden Boot” på, ikke spiller under konkurrencen?

Vi giver kun point baseret på det valgte Fantasy-hold. Du skal vælge omhyggeligt, hvordan du vil bruge din kaptajn og Golden Boot, men vær opmærksom på, at du mister muligheden for at booste dine point i den konkurrence, hvis det valgte SF-kort ikke spiller.

2.4 Hvad sker der, hvis der opstår en fejl i afregningen?

I det sjældne tilfælde, at vi afvikler en konkurrence forkert, vil vi straks undersøge sagen og afvikle konkurrencen korrekt igen. Ranglisten vil blive opdateret for at afspejle enhver omplacering, og hvis det er en offentlig konkurrence, kan præmier blive debiteret/krediteret fra brugere for at afspejle omplaceringen. Hvis du mener, at vi har begået en fejl i forbindelse med afregningen, som ikke er blevet rettet, bedes du give vores kundeservice besked, så undersøger vi det!

3 KAN EN KONKURRENCE FJERNES ELLER JUSTERES, EFTER AT JEG HAR DELTAGET?

3.1 Af hensyn til retfærdighed og integritet har vi generelt ikke til hensigt at fjerne en konkurrence, efter at deltagerne (herunder dig) er blevet inviteret til at deltage.

3.2 Vi forbeholder os dog retten til at afvise tilmeldinger efter vores eget skøn, og vi kan også annullere, suspendere eller justere enhver konkurrence:

3.2.1 at rette eventuelle åbenlyse fejl eller funktionsfejl som beskrevet i de generelle vilkår;

3.2.2 at opretholde integritet og retfærdighed; og

3.2.3 der er sket en ændring i en fodboldkamp (f.eks. udsættelse), så fodboldkampen ikke længere kan være en del af spillerunden.

3.3 Vi kan desuden annullere, tilbagekalde, tilbageholde, suspendere eller på anden måde justere enhver konkurrencedeltagelse (og alle relaterede gevinster eller transaktioner) helt eller delvist og/eller suspendere eller annullere din konto, hvor:

3.3.1 love og regler kræver, at vi gør det;

3.3.2 vi beder om bekræftelse fra dig, som ikke kommer;

3.3.3 vi ved eller har rimelig grund til at mistænke, at du har snydt eller forsøgt at snyde i en konkurrence eller har deltaget i aktiviteter, der er i modstrid med de grundlæggende præmisser for en konkurrence eller spillet generelt;

3.3.4 vi ved eller har rimelig grund til at mistænke, at du har eller har forsøgt at samarbejde, eller at du og andre personer har samarbejdet eller forsøgt at samarbejde om at påvirke eller forsøge at påvirke resultatet af en konkurrence (uanset om et sådant forsøg var vellykket);

3.3.5 vi ved eller har rimelig grund til at mistænke, at du har deltaget i eller forsøgt at deltage i bedrageri, kriminel eller anden ulovlig praksis;

3.3.6 du har mere end én konto på et hvilket som helst tidspunkt;

3.3.7 der er en funktionsfejl i henhold til de generelle vilkår, som resulterer i en “fejlagtigt tilskrevet” eller “ukorrekt” afregning – under sådanne omstændigheder anerkender og bekræfter du også, at vi forbeholder os ret til at annullere ethvert relevant væddemål og til at kreditere din kontosaldo igen og/eller refundere din indsats, hvor vi vælger at gøre det og derved sætte dig i den position, du ville have været før enhver fejl;

3.3.8 vi mener, at en post er blevet placeret i strid med reglerne fra en sportsorganisation eller en anden relevant professionel organisation; eller

3.3.9 vi ønsker (eller på anden måde er forpligtet til) at foretage yderligere undersøgelser vedrørende noget af ovenstående.

4 HVILKE YDERLIGERE REGLER GÆLDER FOR PRIVATE KONKURRENCER/INVITATIONSLIGAER?

4.1 Private konkurrencer er generelt underlagt de samme regler som offentlige konkurrencer, bortset fra de yderligere regler, der følger.

4.2 For at kunne deltage i en privat konkurrence skal du tilmelde dig den relevante invitationsliga (“Liga”). For at sikre, at vores spil forbliver et sikkert sted for alle vores brugere, gælder følgende regler for oprettelse og administration af enhver liga:
4.2.1 Den bruger, der opretter ligaen, bliver automatisk tildelt rollen som ligaens “administrator” og anses for at være hovedansvarlig for, at ligaen kører sikkert;

4.2.2 Det navn, der vælges til ligaen, må ikke være blasfemisk, nedsættende, diskriminerende, splittende, stødende, bruges til at promovere en anden virksomhed eller på anden måde upassende – vi forbeholder os retten til at omdøbe eller slette enhver liga, som vi (efter eget skøn) mener overtræder denne klausul, og i de mest alvorlige tilfælde kan vi lukke kontoen for den liga-administrator, der valgte navnet;

4.2.3 Når ligaen oprettes, får administratoren en alfanumerisk kode, som skal deles med de brugere, de ønsker at invitere til deres liga – det er ligaadministratorens ansvar at beskytte denne kode og kun dele den med de brugere, de ønsker skal deltage i deres liga;

4.2.4 En liga må ikke oprettes eller bruges til noget kommercielt formål, hvilket omfatter, men ikke er begrænset til (i) opkræve betaling for adgang til en liga; eller (ii) at gøre adgang til en liga betinget af køb af varer/tjenester (inkl. abonnementer) – hvis vi opdager eller med rimelighed tror, at dette er tilfældet, kan vi slette ligaen og lukke kontoen for de involverede brugere;

4.2.5 hvis præmier annonceres af en tredjepart til en liga/privat konkurrence, er tildelingen af sådanne præmier alene den tredjeparts ansvar, der tilbyder sådanne præmier; og

4.2.6 Under alle omstændigheder kan der ikke opkræves gebyrer fra brugere for at deltage i en liga – hvis vi opdager eller med rimelighed tror, at et gebyr er blevet betalt af brugere for at deltage i en liga, kan vi slette ligaen og lukke de involverede brugeres konti.

4.3 Overordnet set er League-funktionen kun tilgængelig for brugerne på fritidsbasis for at give dem mulighed for at konkurrere i mindre grupper om “pralerettigheder”. Vi kan ikke holdes ansvarlige for administrationen af nogen liga, eller noget tab, der skyldes brugeres deltagelse i en sådan liga, eller nogen ekstra præmier, der annonceres eksternt, herunder men ikke begrænset til, hvor en liga slettes, eller brugere fjernes fra ligaen af enten os eller administratoren.