Super Fantasy logo

Vilkår og betingelser

Dato for sidste ændring: 18. december 2023
18/12/23 update: Opdateringer til lanceringen af Super Fantasy 1.0 23/24 sæson.

1. HVEM VI ER

1.1 Vi er Option Solution Limited, et privat aktieselskab, der er registreret på Malta under virksomhedsnummer 61537. (“Option Solution” / “vi” / “os” / “vores“).
1.2 Option Solution stiller onlinespillet Super Fantasy (“spillet“) til rådighed og driver det.
1.3 For at undgå tvivl, mens spillet kan gøres tilgængeligt til download i Apple App Store og/eller Google Play Store (hver især en “butik“), er ingen af butikkerne på nogen måde involveret i driften af spillet.
1.4 Spillet er gratis at spille. Vi har ikke til hensigt at tilbyde spilfaciliteter på spillet, og som sådan er vi ikke licenseret og reguleret af nogen spillemyndighed.

2. DISSE GENERELLE VILKÅR

2.1 Disse generelle vilkår og betingelser (“Generelle vilkår“) indeholder de generelle regler, der gælder for spillet, og regulerer derfor dit forhold til os og enhver aktivitet på spillet. Vi vil opfordre dig til at læse de generelle vilkår omhyggeligt, men vi vil især gerne henlede din opmærksomhed på punkt 5.17 til 5.18, som beskriver, hvad der sker i tilfælde af en teknisk/menneskelig fejl eller funktionsfejl, og punkt 11.4.1, som begrænser vores ansvar i denne henseende.
2.2 Det er vigtigt, at du læser disse generelle vilkår fuldt ud, for når du åbner en konto hos os (“konto“) og får adgang til spillet, bekræfter du, at du accepterer at være bundet af disse generelle vilkår. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse generelle vilkår, bedes du navigere væk fra spillet og ikke fuldføre din registrering eller bruge spillet yderligere, da vi vil betragte sådanne handlinger som din uforbeholdne accept af disse generelle vilkår. Hvis du har spørgsmål til disse generelle vilkår, bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne i spillet.
2.3 Vi kan ændre de generelle vilkår fra tid til anden. Hvis vi vurderer, at en sådan ændring er af væsentlig karakter, vil vi tage rimelige skridt til at gøre dig opmærksom på ændringen enten via e-mail eller en meddelelse i spillet. Hvis du ikke accepterer de reviderede vilkår, vil du ikke få lov til at fortsætte med at bruge spillet.

3. BERETTIGELSE – HVEM KAN VÆRE MED

3.1 Med forbehold for nedenstående bestemmelser om alder, placering og relation til os, er det kun enkeltpersoner, der deltager i rekreativt spil, der har tilladelse til at registrere en konto hos os og få adgang til vores spil (og ikke f.eks. virksomheder, institutioner eller ‘syndikater’), medmindre vi giver skriftligt samtykke.
3.2 Alle ansøgninger om at registrere en konto hos os er til enhver tid underlagt vores tilladelse og kan til enhver tid afvises eller trækkes tilbage. Vi er ikke forpligtet til at give en begrundelse for afslag på registrering eller for suspension eller annullering af din konto.
3.3 Vi forbeholder os ret til når som helst og uanset årsag at suspendere eller lukke din konto, begrænse din adgang til vores spil og blokere transaktioner, hvis det viser sig, at du overtræder (eller hvis vi har en begrundet mistanke om, at du overtræder) disse generelle vilkår.

Din alder og identitet

3.4 Du skal være mindst 18 år (eller myndig der, hvor du bor, hvis alderen er højere) for at registrere en konto hos os og få adgang til spillet. Derudover må en person på 18 år eller derover ikke oprette en konto for eller på vegne af en mindreårig eller give en mindreårig adgang til en konto. Du bekræfter/garanterer, at du ikke vil forsøge at registrere en konto hos os, hvis du er mindreårig.
3.5 Vi forbeholder os ret til at foretage en alders- og identitetsbekræftelse, hvis vi har en begrundet mistanke om, at du overtræder disse generelle vilkår. Dette vil normalt indebære, at vi beder dig om at give en (i) identitetsdokument; og (ii) dokumentation for adresse. Formålet med denne kontrol er at verificere din alder og identitet og sikre, at spillet er så retfærdigt som muligt ved at forhindre dobbelte / svigagtige registreringer. Processen kan gentages på et senere tidspunkt, hvis dine oplysninger har ændret sig, eller hvis vi med rimelighed anser det for nødvendigt at gentage processen.

Din placering

3.6 For at registrere en konto hos os og få adgang til spillet, skal du være bosiddende og befinde dig i Danmark (“tilladt område“).
3.7 Du accepterer endvidere, at vi ikke er ansvarlige for nogen handling, der måtte opstå, fordi du har en konto og/eller adgang til spillet fra et andet område end det tilladte område.
3.8 Du erklærer over for os, at du er berettiget til at bruge spillet i henhold til disse generelle vilkår, og at du ikke vil tilgå eller bruge spillet fra et fysisk sted, hvor en sådan aktivitet ville være ulovlig eller i strid med disse generelle vilkår. Du accepterer endvidere, at vi ikke er ansvarlige for nogen handling, der måtte opstå, fordi du har en konto og/eller adgang til spillet i et område, hvor en sådan aktivitet kan være ulovlig.
3.9 Du accepterer og bekræfter, at du ikke vil anvende metoder, enheder eller teknologi (herunder, men ikke begrænset til, brug af en proxy, VPN eller anden teknik, der skjuler din IP) til at give et falsk eller misvisende indtryk af din fysiske placering/enheds placering, når du tilgår vores spil, eller vælge en placering, der ikke svarer til din faktiske placering med henblik på at registrere en konto eller tilgå vores spil.

Din relation til os

3.10 Vores ledere, direktører, medarbejdere, konsulenter og/eller agenter og/eller ethvert medlem af deres husstand har ikke tilladelse til, hverken direkte eller indirekte, at deltage i spillet på noget tidspunkt under deres ansættelse, undtagen hvor det er strengt nødvendigt i forbindelse med deres ansættelse hos os og kun til testformål (og i så fald er de ikke berettiget til at kræve nogen præmier eller hæve nogen midler).
3.11 Derudover må vores leverandører og partnere (og deres ledere, direktører, medarbejdere, konsulenter og/eller agenter), som leverer produkter eller tjenester, der er direkte forbundet med driften af spillet, ikke deltage i spillet eller vinde nogen præmier på noget tidspunkt under deres engagement med os. For at gøre det klart, forhindrer denne klausul ikke vores reklamepartnere i at bruge spillet eller vinde præmier.
3.12 Vi afgør efter eget skøn, om du har tilladelse til at deltage i spillet, og i tilfælde af usikkerhed opfordrer vi dig derfor til at kontakte vores kundeserviceteam, før du registrerer en konto eller udfører nogen aktivitet på vores spil.

4. ÅBNING OG LUKNING AF DIN KONTO

Ansøgning og registrering

4.1 For at få adgang til spillet skal du først åbne en konto ved at angive de relevante oplysninger, der anmodes om på spillets registreringsside.
4.2 Du garanterer, at de oplysninger, du giver os ved registreringen, er:
4.2.1 100% korrekt og opdateret; og
4.2.2 på ingen måde er falsk, unøjagtig eller vildledende; og
4.2.3 forblive sådan i varigheden af ethvert medlemskab, der er forlænget til dig.
4.3 Det er kun tilladt at have én konto pr. person. Når du åbner en konto, garanterer du, at du ikke allerede har en konto hos os, og at vi ikke tidligere har lukket en konto for dig.
4.4 Vi forbeholder os ret til at lukke alle konti, som vi identificerer er åbnet i strid med disse generelle vilkår, og annullere alle spiltilmeldinger og gevinster, du har foretaget ved hjælp af disse konti.
4.5 Du accepterer, at du kun vil åbne en konto på dine egne vegne som hovedperson og ikke som agent for nogen tredjepart.
4.6 Når du registrerer en konto hos os, vil du blive bedt om at oprette et brugernavn og en adgangskode. Du accepterer, at:
4.6.1 vi efter eget skøn kan inkludere dit brugernavn i en rangliste for spillet, og at vi kan offentliggøre denne rangliste både i spillet, på vores sociale mediekanaler og tillade vores partnere at gøre det samme;
4.6.2 Du må ikke vælge et brugernavn, der indeholder personligt identificerbare oplysninger (dvs. dit navn eller et unikt kaldenavn), hvis du ikke ønsker, at din konto skal være personligt identificerbar på vores leaderboards;
4.6.3 Du må ikke vælge et brugernavn, der er af stødende eller uacceptabel beskrivelse/karakter, og hvis du gør det, kan vi (efter eget skøn) suspendere eller lukke din konto;
4.6.4 det er og forbliver dit ansvar at holde dine egne konto-loginoplysninger sikre og opdaterede og ikke at dele dem eller gøre dem kendt for nogen anden (enten direkte eller ved uagtsomhed fra din side, og herunder f.eks. alle “forudfyldte” eller “gemte” logins på enhver personlig enhed); og
4.6.5 Det er og bliver dit ansvar at sørge for sikkerheden på enhver enhed, der bruges til at få adgang til din konto og vores spil (herunder både “god praksis”-foranstaltninger såsom at låse dine skærme og anvende passende adgangskontrol og antivirusbeskyttelse).
4.7 Du accepterer endvidere, at vi ikke kan og ikke vil blive holdt ansvarlige eller juridisk ansvarlige for uautoriseret (eller autoriseret) brug af din kontos login, enhed eller betalingsoplysninger, hvor vi ikke selv er klart skyldige.
4.8 Du accepterer, at vi kan behandle, bruge, registrere og videregive personlige oplysninger, som du giver i forbindelse med din registrering, og at sådanne personlige data kan blive registreret af os eller tredjeparter i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Du accepterer, at vi kan videregive de oplysninger, du har givet os, til autoriserede kreditoplysningsbureauer (eller andre tredjeparter, der tilbyder kundevalideringstjenester) for at bekræfte din identitet og dine betalingsoplysninger.
4.9 Det er og forbliver forbudt for enhver spiller at sælge, overføre og/eller erhverve konti fra enhver anden person. Vi kan lukke alle konti, annullere alle spiltilmeldinger og annullere alle nødvendige transaktioner eller udbetalinger, hvis vi ved eller med rimelighed har mistanke om, at du har gjort det.
Lukning
4.10 Du har til enhver tid ret til at lukke din konto. For at lukke din konto skal du kontakte vores kundeserviceteam ved hjælp af kontaktoplysningerne i spillet.
4.11 Vi kan også lukke din konto uden en anmodning fra dig efter vores eget skøn, hvilket højst sandsynligt, men ikke udelukkende, sker, når du overtræder disse generelle vilkår.

5. Super fantasy

5.1 I forbindelse med disse Generelle Vilkår skal følgende ord have følgende betydninger:
5.1.1 “SF-kort” betyder spiller- og holdkort på Super Fantasy.
5.1.2 “SF-mønt(er)” betyder enheder af in-game-valutaen på Super Fantasy, som kan bruges til at handle på Super Fantasy-markedspladsen, f.eks. til at købe SF-pakker.
5.1.3 “SF-pakke(r)” betyder tilfældigt genererede digitale kortpakker på Super Fantasy, der indeholder SF-kort.

SF-pakker og SF-kort

5.2 Hvis du får adgang til og spiller spillet, kan du akkumulere SF-mønter, SF-pakker og SF-kort.
5.2.1 Bemærk venligst, at vi ikke giver nogen garanti for, at spillet vil være tilgængeligt, eller at hvert eneste SF-kort kan bruges til at deltage i hver eneste spilkonkurrence, der er gjort tilgængelig.
5.2.2 Uanset ovenstående vil SF-pakker, SF-mønter og SF-kort, der er akkumuleret i løbet af en bestemt turnering eller sæson, generelt ikke kunne bruges til en efterfølgende turnering eller sæson. For eksempel kan SF Coins, der er akkumuleret i PL-sæsonen 2023/2024, ikke bruges i PL-sæsonen 2024/2025.
5.3 Hvert SF-kort har et unikt identificerbart nummer, men du kan ikke bytte SF-kort eller SF-mønter til en pengeværdi eller bruge dem uden for spillet.
5.3.1 Vi kan introducere sådanne funktionaliteter i fremtiden efter eget skøn, men vi giver ingen garantier for, at vi vil gøre det.
5.3.2 Du bør derfor kun indsamle SF Packs og SF Cards på fritidsbasis med det formål at bruge dem i de spilkonkurrencer, der er tilgængelige i dag, og ikke under nogen omstændigheder indsamle SF Packs eller SF Cards med det formål at generere et “overskud”, nogen form for monetært afkast eller langsigtet brug ud over de spilkonkurrencer, der annonceres i øjeblikket.
5.4 Det er udtrykkeligt forbudt at arrangere salg af dine SF-mønter og SF-kort uden for spillet, uanset om det er til gengæld for kontanter eller noget andet. Vi vil betragte det som et væsentligt brud på disse vilkår.
5.5 Bemærk venligst, at alle SF Coins og SF Cards, der er opnået i strid med disse generelle vilkår (herunder gennem køb og/eller salg af en konto), vil blive fjernet fra spillet.
5.6 Da SF-kort ikke har nogen pengeværdi, vil der ikke være nogen kompensation tilgængelig for SF-pakker og SF-kort, der fjernes fra spillet. Det gælder også, hvis SF-pakken eller SF-kortet er købt med kontanter eller SF-mønter.
5.7 Vi forbeholder os ret til at frigive yderligere SF-pakker og SF-kort til enhver tid. Antallet og typen af SF-pakker og SF-kort i omløb vælges af os efter vores eget skøn.

SF Mønter

5.8 Hvis du får adgang til og spiller spillet, kan du akkumulere SF-mønter. SF Coins kan akkumuleres: (i) gratis at udføre visse aktiviteter på Spillet; eller (ii) købt via Google Play eller Apple App Store.
5.9 I forbindelse med hvert køb af SF Coins via Google Play eller Apple App Store:
5.9.1 Ved at købe mønter via butikken giver du os tilladelse til at instruere Google / Apple om at opkræve betaling fra dig;
5.9.2 alle sådanne betalinger er også underlagt Googles/Apples vilkår som opdateret fra tid til anden; og
5.9.3 Du accepterer, at alle sådanne køb ikke kan refunderes.
5.10 SF Coins kan i øjeblikket kun bruges til at købe SF Packs eller SF Cards fra markedspladsen.
5.11 Bemærk venligst, at vi ikke giver nogen garanti for, at SF Packs eller SF Cards vil være tilgængelige for køb, hverken i sin helhed eller i samme form, som de er tilgængelige i øjeblikket, fra markedspladsen i fremtiden.
5.12 Eventuelle SF Coins akkumuleret under en bestemt turnering eller sæson vil ikke kunne bruges til den følgende turnering eller sæson.
5.13 SF Coins har ingen pengeværdi og kan ikke ombyttes eller indløses til kontanter.
5.13.1 Du bør derfor kun indsamle og akkumulere SF Coins på fritidsbasis med det formål at bruge dem i Super Fantasy som muligt i dag, og ikke under nogen omstændigheder indsamle SF Coins med det formål at generere et “overskud”, nogen form for monetært afkast eller langsigtet brug ud over Super Fantasy, som det er.
5.14 Bemærk venligst, at alle SF Coins, der er opnået i strid med disse generelle vilkår (herunder gennem oprettelse af duplikatkonti eller køb og/eller salg af en konto), vil blive fjernet fra spillet.
5.14.1 Da SF Coins ikke har nogen værdi, vil der ikke være nogen tilbagebetaling eller kompensation for de SF Coins, der fjernes fra spillet. Det gælder også, selvom SF Coins blev købt. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at du overholder disse generelle vilkår.
5.15 Du kan optjene SF Coins ved at gennemføre forskellige udfordringer som beskrevet i spillet (“SF-udfordringer“).

Fejlfunktioner

5.16 Fra tid til anden kan der opstå tekniske funktionsfejl eller menneskelige fejl, som påvirker spillet (“funktionsfejl“). I nogle tilfælde kan funktionsfejl ikke ses eller opdages af dig og/eller os, før vores verifikationskontrol er afsluttet. Fejlfunktionerne omfatter (men er ikke begrænset til):
5.16.1 funktionsfejl og/eller fejl i forbindelse med spillets underliggende mekanik og matematik, herunder hvor spillet fungerer anderledes end i overensstemmelse med dets “tilfældige talgenerator” (såsom den, der bruges til tilfældigt at distribuere SF-kort i spillet eller vælge en vinder i tilfældige præmietrækninger) eller de offentliggjorte spilleregler;
5.16.2 funktionsfejl og/eller fejl i forbindelse med afbrydelser og/eller internet- eller serverudfald;
5.16.3 fejl i scoringen af valg i spillet (for eksempel hvis dit valg tildeles point, selvom det ikke skulle have været baseret på præstationer i det virkelige liv); og
5.16.4 fejl, der resulterer i, at der annonceres en forkert præmie for spillet.
5.17 Du accepterer, at du vil informere os om eventuelle fejlfunktioner, du bliver opmærksom på, så hurtigt som muligt, og du bør ikke forsøge at udnytte en fejlfunktion og/eller opfordre en tredjepart til at gøre det samme.

6. ALDERS- OG IDENTITETSBEKRÆFTELSE

6.1 Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at udføre kontroller for at verificere din alder, identitet eller berettigelse til ethvert spil.
6.2 Kontrollen vil normalt omfatte en anmodning om den dokumentation, der er angivet i punkt 3.5 ovenfor; vi forbeholder os dog ret til at anmode om kopier af yderligere dokumentation eller yderligere oplysninger, hvor vi med rimelighed finder det passende at gøre det. Sådanne kontroller vil normalt, men ikke udelukkende, blive udført før udbetaling eller hævning af en præmie.
6.3 Du accepterer at efterkomme alle sådanne verifikationsanmodninger fra os på en hurtig og hjælpsom måde, og at vi kan udsætte kreditering af eventuelle gevinster eller udbetalinger, indtil sådanne yderligere beviser er leveret.
6.4 Du bekræfter og anerkender også, at du forstår og accepterer, at din konto (og enhver transaktion eller aktivitet på den) kan blive suspenderet eller annulleret i tilfælde af, at du ikke giver bekræftelse, når du med rimelighed bliver bedt om det, og/eller indtil du gør det. Du accepterer og forstår desuden, at vi forbeholder os ret til at suspendere eller lukke din konto (og enhver relateret proces, herunder spiltilmeldinger, udbetalinger eller transaktioner, hvor det er relevant), hvis resultaterne af yderligere verifikationstjek indikerer, at de oplysninger, der tidligere blev givet til os, var, er eller er blevet utilstrækkelige, falske, unøjagtige, usande eller vildledende.
6.5 Vi kan også foretage en indberetning om dig til relevante myndigheder, hvis vores generelle overvågning eller specifikke forespørgsler giver os grund til at mistænke, at hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, bedrageri eller anden kriminel aktivitet har fundet sted eller sandsynligvis vil finde sted.

7. HVILENDE KONTI

7.1 Vi vil anse din konto for at være inaktiv, hvis du ikke har haft adgang til den i en sammenhængende periode på 365 dage. Adgang til din konto er defineret som at “logge på” din konto ved hjælp af dit brugernavn og din adgangskode.

7.2 Når din konto er blevet betragtet som inaktiv, vil den blive lukket.

8. PRIVATLIV OG OFFENTLIGHED

8.1 Hvis du deltager i et spil, accepterer du, at vi og vores udvalgte partnere og associerede selskaber kan inkludere og/eller annoncere følgende oplysninger i spillet, på sociale medier og/eller andre steder efter vores eget skøn, hvis du vinder en præmie i et spil:
8.1.1 dit efternavn;
8.1.2 dit brugernavn;
8.1.3 dit amt/din stat; og
8.1.4 din spilindgang.
8.2 Du accepterer også, at:
8.2.1 dit brugernavn og din spildeltagelse kan optræde på en live leaderboard, som vi sammensætter af spildeltagere og offentliggør på spillet, sociale medier og/eller andre steder efter vores eget skøn; og
8.2.2 Vi og vores udvalgte partnere og associerede selskaber kan genudgive alle publikationer, du laver vedrørende din deltagelse i spillet, herunder, uden begrænsning, alle opslag på sociale medier vedrørende gevinster.
8.3 For mere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med spillet, se venligst vores privatlivspolitik, der er linket til i starten af de generelle vilkår.

9. BUTIKSVILKÅR

9.1 Du anerkender, at du har accepteret den relevante butiks vilkår for brug og service i forbindelse med din transaktion med den pågældende butik.
9.2 De følgende vilkår i dette afsnit er de vilkår, som Apple kræver, at vi giver dig besked om og indhenter dit samtykke til i forbindelse med brugen af iOS-versionerne af spillet:
9.2.1 Du og Option Solution anerkender, at disse generelle vilkår kun er indgået mellem dig og Option Solution, og ikke med Apple Inc. (“Apple“) eller noget datterselskab eller tilknyttet selskab til Apple. Du anerkender også, at vi er eneansvarlige for spillet og indholdet deri.
9.2.2 Med forbehold for din overholdelse af alle betingelser i disse generelle vilkår giver vi dig en ikke-eksklusiv, genkaldelig, ikke-overførbar, ikke-underlicenserbar, begrænset ret og licens til at bruge en kopi af det relevante spil til din personlige, ikke-kommercielle brug til gameplay på det kompatible iOS-produkt, som du ejer eller kontrollerer, og som tilladt i henhold til brugsbetingelserne i App Store Terms of Service (https://www.apple.com/uk/legal/sales-support (https://www.apple.com/uk/legal/sales-support)).
9.2.3 Vi er eneansvarlige for at yde support og vedligeholdelse til spillet. Du og Option Solution anerkender, at Apple ikke har nogen som helst forpligtelse til at levere vedligeholdelses- og supporttjenester med hensyn til spillet.
9.2.4 Du anerkender, at Option Solution, og ikke Apple, er ansvarlig for at behandle eventuelle krav, du måtte have i forbindelse med spillet eller din besiddelse og/eller brug af spillet, herunder, men ikke begrænset til:
(a) produktansvarskrav;
(b) ethvert krav om, at Spillet ikke opfylder gældende juridiske eller lovgivningsmæssige krav; og
(c) krav, der opstår i henhold til forbrugerbeskyttelse eller lignende lovgivning.
(d) Du anerkender, at hvis en tredjepart hævder, at spillet eller din besiddelse og brug af spillet krænker denne tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, så er Option Solution eneansvarlig for undersøgelse, forsvar, forlig og afvikling af et sådant krav om krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, og ikke Apple.
9.2.5 Du bekræfter, at:
(a) du ikke befinder dig i et land, der er underlagt en embargo fra den amerikanske regering, eller som er udpeget af den amerikanske regering som et land, der “støtter terrorisme”; og
(b) du ikke er opført på nogen amerikansk regeringsliste over forbudte eller begrænsede parter.
9.2.6 Du anerkender og accepterer, at Apple er tredjepartsbegunstiget af disse Generelle Vilkår, og at når du accepterer vilkårene og betingelserne i disse Generelle Vilkår, vil Apple have ret til (og vil blive anset for at have accepteret retten til) at håndhæve disse Generelle Vilkår over for dig som tredjepartsbegunstiget deraf.
9.2.7 De måder, hvorpå du kan bruge spillet, kan også være kontrolleret af den relevante butiks vilkår og betingelser og politikker, som butikken har gjort tilgængelige for dig. I det omfang, der er en konflikt mellem vilkårene i disse generelle vilkår og vilkårene i den relevante butik, hvor du købte (hvor det er relevant) eller installerede spillet, har butikkens vilkår forrang i det omfang, der er en konflikt.

10. PRÆMIER

10.1 Fra tid til anden vil vores partner Cashpoint.dk tilbyde priser, som kan vindes. For at vinde prisen skal brugeren have en aktiv konto hos Cashpoint.dk. Brugeren kan ikke være registreret i ROFUS. Kontoen skal have samme e-mailadresse som den konto, der er oprettet hos Super Fantasy.

10.2 Der er intet gebyr for at deltage i konkurrencen.

10.3 Option Solution udbetaler ikke nogen priser, og Option Solution har heller ikke noget ansvar for disse. Dette er Cashpoint.dk’s ansvar.

10.4 Cashpoint.dk vil tildele priserne baseret på leaderboard-placeringerne.

11. GRÆNSER FOR VORES ANSVAR

11.1 Spillet leveres “som det er” og (i det omfang gældende lovgivning tillader det) uden garantier af nogen art, især forsikrer vi dig ikke om, at vores spil (eller deres indhold) er eller vil være tilgængeligt, eller fejl-, funktions- eller virusfrit. Selv om vi bestræber os på at sikre, at vores spil er tilgængeligt 24/7, er vi ikke ansvarlige, hvis vores spil af en eller anden grund ikke er tilgængeligt på noget tidspunkt eller i nogen periode. Adgang til spillet kan suspenderes midlertidigt og med eller uden varsel i tilfælde af systemfejl, vedligeholdelse eller reparation eller af årsager uden for vores kontrol.
11.2 Du accepterer at opfylde alle forpligtelser på din konto og i disse generelle vilkår og accepterer, at hvis du ikke gør det, kan vi retmæssigt tilbageholde, justere eller modregne spillersaldi, betalinger på/til/fra din konto i tilfælde af, at du ikke gør det.
11.3 Du anerkender, at hvis du foretager en betaling på eller i forbindelse med spillet, er der en risiko for, at du kan miste penge.
11.4 Vi og vores ledere, direktører, medarbejdere og entreprenører (herunder vores koncernselskaber, hvor og hvis det er relevant) vil (i det maksimale omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning) ikke være ansvarlige over for dig for tab, skader eller juridiske krav, uanset om det er i kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed) brud på lovbestemte eller lovgivningsmæssige forpligtelser eller på anden måde, som opstår fra eller er forbundet med:
11.4.1 Enhver fejlfunktion – se afsnit 5.17 til 5.18 ovenfor. Hvor dette sker, kan vi vælge at sætte dig tilbage i den position, du ville have været i, hvis fejlen ikke var opstået (f.eks. kun returnere din indsats eller genafregne med det korrekte gevinstbeløb); og/eller
11.4.2 eventuelle indirekte tab, der opstår som følge af din brug af vores spil, herunder:-
(a) tab af fortjeneste eller goodwill;
(b) tab af herlighedsværdi;
(c) skuffelse og/eller tab af forventede fordele;
(d) supplerende beløb, der er brugt i forventning om eller i forlængelse af spillets resultat eller udfald; og/eller
(e) eventuelle rejse-, transport-, opholds- eller andre ekstraomkostninger og/eller
(f) eventuelle tab som følge af din egen manglende evne til effektivt at bruge spillerkontoværktøjer eller til at foretage en selvudelukkelse fra vores spil.
11.5 Uden at begrænse den generelle karakter af det foregående du accepterer (i det maksimale omfang tilladt af gældende lovgivning) at holde os skadesløse (dvs. give et juridisk håndhæveligt løfte om at betale os på anmodning) for alle tab, forpligtelser, omkostninger, krav eller skader, som vi og vores officerer, direktører, medarbejdere eller entreprenører måtte pådrage sig som følge af din overtrædelse af disse generelle vilkår.
11.6 Du accepterer (i det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning), at i tilfælde af uenighed om vores spil, er og vil vores maksimale ansvar over for dig være begrænset til det højeste af:
11.6.1 værdien af de penge, du har betalt direkte i forbindelse med tvistens genstand (hvis der ikke er nogen, vil dette være 0,00 £);
11.6.2 værdien af den spilpræmie, som vi lovligt har stillet til rådighed (eksklusive fejlfunktioner) i forbindelse med tvister om, hvorvidt du har vundet et spil; eller
11.6.3 et beløb på £1.000.
11.7 Ovenstående skal ikke fungere som udelukkelse og begrænsning af vores ansvar, hvor det ville være ulovligt at gøre det. Vi udelukker således ikke vores ansvar for død eller personskade forårsaget af vores egen uagtsomhed, for eksempel, og vi udelukker eller begrænser heller ikke vores ansvar for svigagtig vildledning.
11.8 Hvor spillet indeholder links til tredjepartswebsteder og -ressourcer, er disse links kun til din information. Vi har ingen kontrol over indholdet af disse websteder eller ressourcer og påtager os intet ansvar for dem eller for tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug af dem. Inkluderingen af et link til en tredjeparts websted udgør ikke en godkendelse af denne tredjeparts websted, produkt eller tjenester.
11.9 Vores spil stilles til rådighed for dig (og andre) på grundlag af de grundlæggende begrænsninger (ovenfor), som du accepterer, når du logger ind eller spiller. Hvis du ikke accepterer ovenstående, skal du ikke registrere en konto eller bruge vores spil.

12. KLAGER OG TVISTER

12.1 Hvis du ønsker at indgive en klage, kan du kontakte vores kundeserviceteam via de kontaktoplysninger, der er tilgængelige på spillet.
12.2 Klager vil ikke blive behandlet af os, medmindre de er rejst over for os inden for tolv (1) måneder efter datoen for den begivenhed eller de begivenheder, som klagen vedrører.
12.3 Vi vil straks anerkende din klage/tvist, hvis den er blevet indsendt til info@superfantasy.dk og vil under alle omstændigheder svare inden for 5 dage.
12.4 I alle tilfælde vil vi bestræbe os på at løse dine klager (herunder enhver appel) inden for 8 uger fra det tidspunkt, hvor vi har fået alle relevante oplysninger fra dig. Det kan dog tage længere tid, hvis du er forsinket med at give os alle de relevante oplysninger, der er nødvendige for at undersøge din klage.

13. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

13.1 Vi bestræber os på at præsentere spillet på en sådan måde, at det ikke er afhængigt af eller krænker nogen tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvor vi ikke bruger officielle fotografier eller videoer, såsom brugen af avatarer på SF Cards, hævder vi ikke, at vi er officielt licenseret eller støttet af nogen tredjepart.
13.2 Spillet kan lejlighedsvis indeholde officielle fotografier eller videoer (såsom billeder eller optagelser af professionelle fodboldspillere). Hvor dette er tilfældet, hævder vi ikke, at vi ejer sådant indhold eller er officielt godkendt af nogen tredjepart, men snarere at vores brug er i henhold til en licensaftale, der er på plads med den pågældende tredjepart eller en godkendt licensgiver.
13.3 Med forbehold for ovenstående, og medmindre andet er angivet, er vi ejer og/eller licenshaver af (uden begrænsning) al ophavsret, varemærker, design, tekst, fotografier, videoer, billeder og grafik, kode, database, design og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder til vores spil, herunder enhver mobil eller anden version af det (herefter “Spilindhold“). Disse rettigheder er beskyttet af relevante registreringer og gældende love og traktater.
13.4 Du tildeles en simpel, begrænset og genkaldelig licens til at få adgang til spilindholdet på vores spil med det formål at bruge din konto og deltage i spil i overensstemmelse med disse generelle vilkår (kun) og til intet andet formål overhovedet og kun i objektkodeform. Denne licens er fuldt ud betinget af din løbende overholdelse af disse generelle vilkår og gælder, så længe du har adgang til vores spil, hvorefter den automatisk ophører. Ingen andre rettigheder, hverken udtrykkelige eller underforståede, er eller vil blive givet til dig.
13.5 Du accepterer, at du ikke må kopiere, tilpasse, reverse engineere, dekompilere, adskille, modificere, bruge eller forstyrre, “hacke” eller på anden måde forsøge at kompromittere spilindholdet (og ethvert relateret softwarespil eller data) eller på anden måde linke til det. Du bekræfter, at ethvert forsøg på at gøre dette skal betragtes som et alvorligt brud på denne aftale mellem os, der berettiger øjeblikkelig opsigelse og lukning af din konto og/eller sådanne andre handlinger (herunder, men ikke begrænset til, juridiske handlinger), som vi måtte finde passende.
13.6 For at undgå tvivl accepterer du ikke at bruge nogen del af spilindholdet til kommercielle formål uden at indhente en licens til at gøre det fra os eller, hvor det er relevant, vores licensgivere.

14. MAGTOVERTAGELSE

14.1 Vi er ikke i strid med disse generelle vilkår eller ansvarlige for en forsinkelse i udførelsen eller manglende udførelse af nogen af vores forpligtelser i henhold til disse generelle vilkår, hvis en sådan forsinkelse eller manglende udførelse skyldes begivenheder, omstændigheder eller årsager, der ligger uden for vores rimelige kontrol.

15. AFVIKLING

15.1 Vores manglende eller forsinkede håndhævelse eller delvise håndhævelse af et vilkår i disse generelle vilkår skal ikke fortolkes som et afkald på nogen af vores rettigheder eller retsmidler. Ingen enkelt eller delvis udøvelse af en sådan rettighed eller et sådant retsmiddel skal udelukke eller begrænse den videre udøvelse af denne eller enhver anden rettighed eller retsmiddel.

16. SEVERANCE

16.1 Hvis en domstol eller kompetent myndighed finder, at en bestemmelse (eller en del af en bestemmelse) i disse generelle vilkår er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, skal den pågældende bestemmelse eller del af bestemmelsen, i det omfang det er nødvendigt, anses for at være slettet, og gyldigheden eller håndhævelsen af andre bestemmelser i de generelle vilkår skal, i det omfang det er nødvendigt, anses for at være slettet, og gyldigheden og håndhævelsen af andre bestemmelser i denne aftale skal ikke påvirkes.

17. TILDELING

17.1 De generelle vilkår gælder mellem dig og os. Vi kan overføre eller overdrage vores forpligtelser over for dig i henhold til disse vilkår (for eksempel til et andet af vores selskaber eller til tredjepartsselskaber i tilfælde af virksomhedssalg), men det kan du ikke.

18. ENGELSKSPROGET VERSION

18.1 I det omfang disse generelle vilkår er angivet på et andet sprog end engelsk, er dette kun til reference. I tilfælde af forskelle mellem den engelske version af disse generelle vilkår og eventuelle ikke-engelske versioner, har den engelske version forrang.

19. HELE AFTALEN

De generelle vilkår (som ændret fra tid til anden) udgør hele aftalen mellem os med hensyn til spillet.

20. GÆLDENDE LOV

20.1 Vi er beliggende i og underlagt lovgivningen i Malta.
20.2 Du accepterer derfor, at disse generelle vilkår er underlagt Maltas love, medmindre andet er fastsat ved lov, og at vi hver især er underlagt Maltas domstoles jurisdiktion.